کترینگ یارندی

فروشگاه

ماءالشعیر با طعم لیمو

تومان 24,000

معجون کباب، کباب میکس ویژه، کباب کوبیده، جوجه ترش، جوجه سینه، بال و کتف، به همراه چلو

تومان 995,000

کباب لقمه، معجون کباب، میکس، جوجه ترش، جوجه سینه، به همراه چلو

تومان 868,000

کباب میکس، معجون کباب، جوجه ران، بال کبابی، به همراه چلو

تومان 595,000

کوبیده، میکس، کتف کبابی، به همراه چلو

تومان 395,000

هشت تکه بال مرغ کبابی به همراه دورچین ویژه

تومان 120,000

۸ تکه کتف کبابی، به همراه دورچین روز (ارسال محصولات تازه کنار غذا، متغیر متناسب با فصل)

تومان 145,000

ماءالشعیر با طعم استوایی

تومان 24,000

ماست و خیار و سبزیجات

تومان 30,000