0

ماست

ماست و خیار و سبزیجات

تومان 20,000

ماست و سیرو بادمجان

تومان 25,000

زیتون شرکتی

تومان 25,000

ماست و سبزیجات معطر

تومان 20,000

ماست موسیر شرکتی

تومان 15,000