0

ماست

ماست و خیار و سبزیجات

تومان 15,000

ماست و سیرو بادمجان

تومان 15,000

زیتون شرکتی

تومان 18,000

ماست موسیر شرکتی

تومان 10,000

ماست و سبزیجات معطر

تومان 15,000