سینی مهمان

معجون کباب، کباب میکس ویژه، کباب کوبیده، جوجه ترش، جوجه سینه، بال و کتف، به همراه چلو

تومان 995,000

کباب لقمه، معجون کباب، میکس، جوجه ترش، جوجه سینه، به همراه چلو

تومان 868,000

کباب میکس، معجون کباب، جوجه ران، بال کبابی، به همراه چلو

تومان 595,000

کوبیده، میکس، کتف کبابی، به همراه چلو

تومان 395,000