0

خوراک ها

هشت تکه بال مرغ کبابی به همراه دورچین ویژه

تومان 60,000

هشت تکه کتف مرغ کبابی به همراه دورچین ویژه

تومان 60,000

یک سیخ لقمه 200 گرمی، مخلوط گوشت گوسفند و گوساله به همراه دورچین ویژه

تومان 108,000

یک سیخ لقمه 300 گرمی همراه گردو تازه و سبزیجات معطر به همراه دورچین ویژه

تومان 125,000

300 گرم فیله مرغ، سس انار گردوی تازه به همراه دورچین ویژه

تومان 108,000

300 گرم میکس کباب لقمه و جوجه کباب کاردی به همراه دورچین ویژه

تومان 135,000

300 گرم جوجه کباب ران مرغ بدون استخوان به همراه دورچین ویژه

تومان 98,000

300 گرم جوجه کباب سینه مرغ به همراه دورچین ویژه

تومان 98,000