0

پیش غذا

تومان 15,000

تومان 15,000

تومان 55,000

تومان 55,000

زیتون پرورده مخصوص و محلی

تومان 35,000

400 گرم کشک بادمجان

تومان 65,000

400 گرم میرزا قاسمی

تومان 65,000

ماست مخصوص

تومان 15,000

ماست موسیر محلی

تومان 10,000