0

پلو ها

300 گرم لوبیاپلو با برنج ایرانی، گوشت چرخ کرده

یک عدد ران مرغ سرخ شده همراه با سس ویژه، 400گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی

تومان 168,000

300 گرم گوشت گوسفندی پخته شده سس ویژه، 400 گرم آلبالو پلو با برنج ایرانی

400 گرم فیله ماهی قزال‌آلا همراه با سس مخصوص، 350 گرم پلو ایرانی

نصف مرغ کامل همراه با سس مخصوص انار و گردو، 350 گرم پلو ایرانی

تومان 165,000

350 گرم پلوی 100% ایرانی

تومان 55,000

300 گرم گوشت گوسفندی پخته شده در سس ویژه، 400 گرم مرصع پلو با برنج ایرانی

400 گرم ران مرغ سرخ شده همراه سس ویژه، 350 گرم پلو ایرانی

تومان 149,000

یک عدد ران مرغ سرخ شده همراه با سس ویژه، 400گرم مرصع با برنج ایرانی

تومان 179,000