0

نوشیدنی ها

تومان 13,000

تومان 13,000

نوشابه قوطی فانتا پرتقالی

تومان 15,000

نوشابه قوطی

تومان 15,000

نوشابه قوطی رژیمی زرو

تومان 15,000

500 میلی لیتر آب معدنی

تومان 5,000

دوغ محلی، سبزیجات کوهی

تومان 20,000

نوشابه قوطی

تومان 15,000