0

خوراک ها

تومان 50,000

تومان 50,000

تومان 108,000

تومان 125,000

220 گرم فیله سینه، سس انار و گردوی ویژه

تومان 108,000

250 گرم میکس لقمه و جوجه کباب کاردی

تومان 135,000

250 گرم ران بی استخوان

تومان 98,000

220 گرم فیله زعفرانی

تومان 98,000

یک سیخ کوبیده 120 گرمی گوسفندی گوساله

تومان 118,000